Merchav Online

מה אפשר לעשות פה?

  1. מערכת משימות מתוקשבות
  2. להיכנס לתוצרים של תלמידים משיעורים
    1. שיעור פיתוח אתרים

כחלק מהתקדמות העולם הטכנולוגי וההבנה כי בית הספר אינו יכול לעמוד במקום ולהתנהל כפי שהתנהל בעשרות השנים האחרונות, אנו מובילים שינוי בו חלק מהשיעורים יפעילו משימות פדגוגיות מתוקשבות באופן קבוע. ב’מרחב אונליין’ יהיה לכל תלמיד המשתתף בשיעורים המתוקשבים שם משתמש וסיסמא, איתם יוכל להיכנס למרחב האישי שלו, בו הוא יראה את המערכת שלו, את השיעורים שלו ואת המשימות המתוקשבות שלו.

גם במרחב אונליין אנו שמים דגש על הידברות ועל קשר בין המורה לתלמיד ועל כל משימה מתוקשבת יקבל התלמיד פידבק מהמורה והדבר יאפשר למידה וצמיחה.